Environmental info

Accesul publicului la informatiile privind mediul conform HG 878 din 28.07.2005

Informatiile privind mediul cuprind date despre:

Starea si calitatea elementelor de mediu: aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, zonele umede, marine si costiere, diversitatea biologica si componentele sale, organismele modificate genetic, precum si interactiunile dintre aceste elemente.

Factorii ce afecteaza sau pot afecta mediul: substantele, energia, zgomotul, radiatiile sau deseurile, inclusiv deseurile radioactive, emisiile, deversarile si alte evacuari in mediu.

Masurile care se iau: politicile, legislatia, planurile, programele, conventiile incheiate intre autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitatile care afecteaza sau pot afecta elementele de mediu.

Informatiile privind sanatatea umana fac si ele parte din cadrul informatiilor de mediu daca sunt in directa relatie cu starea mediului.

Nu se considera informatii privind mediul acele date referitoare la activitati care nu produc efecte asupra mediului. Informatiile privind mediul se opresc la ultima cauza a unui factor care influenteaza unul dintre elementele de mediu.

Orice persoana care solicita informatii privind mediul are dreptul sa le primeasca, fara sa demonstreze ca are vreun interes specific in a afla respectivele informatii.

Primirea cererilor de informatii privind mediul si furnizarea raspunsurilor se realizeaza de catre compartimentele specializate de informare si relatii publice organizate in cadrul autoritatilor publice.

Cererile trebuie sa fie formulate cat mai clar. Limbajul obisnuit este suficient. Nu trebuie sa se cunoasca denumirea exacta a documentului, dar este bine sa se specifice cat mai clar ce se doreste.

Informatiile privind mediul se pun la dispozitia solicitantului cat mai repede posibil dar nu mai tarziu de o luna de la data primirii cererii. Acest termen poate fi extins pana la maxim doua luni daca volumul de informatii este prea mare si prea complex. In acest caz solicitantul este informat de prelungirea termenului.

Conform legii, autoritatea publica la care s-a apelat este obligata sa transmita cererea catre alta autoritate care detine informatia in maxim 15 zile de la depunerea solicitarii si sa informeze solicitantul despre acest lucru sau poate indruma direct solicitantul catre autoritatea publica la care considera ca este posibil sa fie depusa cererea de informatii.

Accesul la registrele si listele publice puse la dispozitia publicului si examinarea pe loc a informatiei solicitate se fac in mod gratuit. Eventualele costuri acopera tarifele pentru copiere si sunt suportate de catre solicitant.

O cerere poate fi respinsa

In cazul in care:

este in mod evident nerezolvabila;

este formulata intr-un mod general sau neclar;

priveste materiale in curs de completare sau documente ori date nefinalizate;

In cazul in care divulgarea informatiilor afecteaza:

proceduri confidentiale ale autoritatilor publice;

relatii internationale, securitatea publica sau apararea nationala;

cursul justitiei sau actiuni similare;

confidentialitatea unor informatii comerciale sau industriale daca acest lucru este prevazut de legislatia in vigoare;

drepturi de proprietate intelectuala;

confidentialitatea datelor personale sau a dosarelor privind o persoana fizica, daca acea persoana nu a consimtit la divulgarea catre public a informatiilor;

protectia mediului (exemplu: localizarea speciilor rare).

 

INFORMATII PRIVIND MEDIUL DETINUTE DE A.F.D.J. R.A. GALATI

Nr. crt. Tipul informatiei privind mediul detinuta Conditii de disponibilizare a informatiei
Descriere succinta Denumire Cod
1 Localizare punct critic,adancimi puncte critice, temperatura atmosferica, temperaratura apa, presiune atmosferica, precipitatii in ultimele 24 h, inaltime de libera trecere la cablurile de peste Dunare, situatia ghetii, tendinte, data efectuarii masuratorilor buletinul hidrometeorologic pentru Dunare A2, A1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Hidrotehnic, raspuns-material tehnoredactat
2 Compozitie, cantitati, tip instalatie analizata, tip combustibil, data analizei analize gaze evacuare la nave B1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Management Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
3 Compozitie, cantitati, tip instalatie analizata, tip combustibil, data analizei analize gaze evacuare la centrala termica B1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
4 Compozitie, cantitati, sursa, data analizei analiza apa uzata B1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredacta
5 Tip instalatie, localizare, tip analiza, nivel radioactiv analize la nivelul de radioactivitate la instalatia proprie B4 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul de Prevenire si Protectie in Munca, raspuns-material tehnoredactat
6 Tip deseu, cantitati, modalitatea de introducere in circuitul deseurilor, institutia colectoare fise de gestiune a deseurilor B5 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
7 Conditii de autorizare, program de conformare autorizatii de mediu B6 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
8 Tip deseu, cantitate, data predare colaborari cu societati specializate in colectarea deseurilor B8 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
9 Modalitate de actiune, modalitate de colaborare, modalitate de raportare plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale B11 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Managemnet Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
10 Tip constructie, localizare realizare, intretinere si reparatii constructii hidrotehnice C2 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Hidrotehnic, raspuns-material tehnoredactat
11 Strategia de mentinere si imbunatatire a sistemului de management integrat calitate-mediu Politica in domeniul Calitate-Mediu B9 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Calitate-Mediu, raspuns-material tehnoredactat
12 Obiectivele de mediu ale AFDJ RA Galati program de Management de Mediu B11 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Calitate-Mediu
13 Starea sanatatii personalului AFDJ situatia starii de sanatate a personalului AFDJ C1 zilnic orele 11.00-12.00, la cerere, solicitare scrisa, Serviciul Prevenire si Protectie in Munca si Situatii de Urgenta