ANUNȚ PUBLIC

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati, in conformitate cu prevederile  OG 22/1999 *** Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a demarat procedura de consultare a Normelor de Fundamentare a Tarifelor pentru anul 2020 , începând cu data de 28.11.2019.

Operatorii economici, clienţi ai companiei, pot solicita Normele de Fundamentare a Tarifelor în vederea formulării de observaţii, domnului Avram Catalin, Şef Serviciu Comercial, Urmărire Contracte, la tel: 0236 / 460 812, 460 427, 311 434, int. 208, email: avram.catalin@afdj.ro

Observaţiile vor putea fi făcute în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 05.12.2019.

Observațiile/propunerile pot fi transmise la:

A.F.D.J. RA Galați                                    

Email: secretariat@afdj.ro
Fax: 0236/460847
Registratura companiei cu sediul în, str. Portului, nr.32, Galați.
Tel: 0236/460812, 0236/460427,  0236/311434,

Data publicare: 28.11.2019
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 05.12.2019

 

Bine ati venit!

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, este persoana juridica romana si functioneaza ca regie autonoma sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile HGR 492/2003, cu conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte. AFDJ Galati indeplineste functia de autoritate de cai navigabile pe sectorul romanesc al Dunarii de la intrarea in tara la km 1.075 pana la iesirea in Marea Neagra, pe bratul Sulina, in rada Sulina, pe bratele navigabile ale Dunarii, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe bratul Chilia cu bratele secundare, pe bratul Sfantul Gheorghe cu canalele de rectificare si pe bratele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunarea Veche. In calitatea sa de autoritate de cai navigabile si in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, AFDJ Galati are ca obiect de activitate asigurarea adancimilor minime de navigatie prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de constructii si reparatii constructii hidrotehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunarii cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Covid-19 Coronavirus

Conducerea Regiei Autonome AFDJ Galati va doreste navigare placuta!