Tarife pentru prestatii diverse

Pentru anul 2019

TARIFE PENTRU PRESTATII DIVERSE

Nr.crt. Tipul prestatiei Tarif Unitate de masura
1 Editare buletin hidrometeorologic 2 euro/exemplar
2 Eliberarea de informatii hidrometeorologice pentru obtinerea certificatului de forta majora 16 euro/port x an
3 Eliberarea situatii centralizatoare cu date hidrometeorologice (cote,adancimi,gheata) 21 euro/port x an
4 Comunicarea datelor privind navele care tranzitează Canalul Sulina 150 euro/luna
5 Acordarea de aviz pentru case de vacanta 109 euro/aviz
6 Eliberarea avizului de extractie produse de balastiera 432 euro/aviz
7 Eliberarea avizului pentru stabilirea si aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrari legate de bazine portuare, canale de legatura, canale si guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, stabilirea si aprobarea punctelor de trecere bacuri 324 euro/aviz
8 Eliberarea avizului pentru lucrari legate de stabilirea amplasamentelor pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje si dispozitive plutitoare 217 euro/aviz
9 Eliberarea avizului pentru lucrari de subtraversare sau supratraversare albie, poduri, constructii hidrotehnice (statii pompare, dane, terminale petrolierte, dane incarcare – descarcare cariera, dane incarcare – descarcare cereale, lucrari de aparare maluri, diguri, lucrari de consolidare maluri sau alte lucrari care pot influenta morfologia albiei, regimul hidraulic cu efecte in timp pentru desfasurarea navigatiei, scurgerea ghetii 432 euro/aviz
10 Eliberarea avizului pentru punct izolat 124 euro/aviz
11 Eliberarea avizului preliminar pentru desfăşurarea activităţii in zona de jurisdicţie a Administraţiei 70 euro/aviz
12 Executare de masuratori cu nava tip Donaris(la acest tarif se va adauga tariful de functionare al navei) 112 euro/km patrat
13 Prelucrarea datelor rezultate in urma masuratorilor executate cu nava Donaris 343 euro/km patrat
14 Măsurarea cu sonda ultrason a unui punct de sudură 1 euro/punct
15 Tariful aplicat la extractia produselor de balastiera pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administratie prin dragajul la punctele critice de pe Dunarea fluviala 1,7 euro/tona

TARIFE PENTRU STATIONAREA IN DANELE AFDJ Galati

Nr.crt. Tipul prestatiei Tarif Unitate de masura
1 Tarif stationare constructii plutitoare in dane 100 euro/luna
2 Tarif stationare nave maritime in dane 13,50 euro/nava/zi
3 Tarif stationare nave fluviale in dane 4,50 euro/nava/zi
4 Tarif stationare nave de agrement in dane sau nave care stationeaza la cheu sau mal neamenajat 2,50 euro/nava/zi

Tarife de baza pentru stabilirea chiriilor pentru locuinte, conform HGR 310/2007

Categoria suprafetelor Tarif de baza (lei/mp)
Suprafata locuibila 0,84
Suprafata antreu, tinda, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera baie, WC 0,34
Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor 0,19
Suprafata garajelor 1,27
Suprafata dotarilor speciale : piscina, sauna, sera, crama, si altele asemenea 1,27
Suprafat anexelor gospodaresti aferente locuintelor din mediul rural 0,02
Curte si gradina 0,03

Aceste tarife aplicate la categoria suprafetei si numarul de metri patrati se inmultesc cu 2,5 motivat de faptul ca aceste locuinte sunt in zona A a orasului Sulina, in conformitate cu OUG 40/1999. In cazul in care chiriasul nu este salariat al Administratiei chiria se va majora cu 30%, in conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie nr.31404/29.11.2006