Tarife pentru prestatii diverse

Valabile de la 01.09.2018

1. Editare buletin hidrometeorologic

 • 2 euro/exemplar

2. Eliberarea de informatii hidrometeorologice pentru obtinerea certificatului de forta majora

 • 16 euro/port x an

3. Comunicarea datelor privind navele care tranziteaza canalul Sulina

 • 150 euro/luna

4. Eliberarea avizului preliminar pentru desfasurarea activitatii in zona de jurisdictie a Administratiei

 • 70 euro/aviz

5. Tariful aplicat la extractia produselor de balastiera pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administratie prin dragajul la punctele critice de pe Dunarea fluviala

 • 1,7 euro/tona

6. Masurarea cu sonda ultrason a unui punct de sudura

 • 1 euro/punct

7. Executarea de masuratori cu nava tip Donaris (la acest tarif se va adauga tariful de functionare al navei)

 • 112 euro/km patrat

8. Prelucrarea datelor rezultate in urma masuratorilor executate cu nava Donaris

 • 343 euro/km patrat

9. Eliberarea situatii centralizatoare cu date hidrometeorologice (cote, adancimi, gheata)

 • 21 euro/port x an

10. Acordarea de aviz pentru case de vacanta

 • 109 euro/aviz

11. Eliberarea avizului de extractie produse de balastiera

 • 434 euro/aviz

12. Eliberarea avizului pentru stabilirea si aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrari legate de bazine portuare, canale de legatura, canale si guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, stabilirea si aprobarea punctelor de trecere bacuri

 • 325 euro/aviz

13. Eliberarea avizului pentru lucrari legate de stabilirea amplasamentelor pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje si dispozitive plutitoare

 • 217 euro/aviz

14. Eliberarea avizului pentru lucrari legate de subtraversare sau subtraversare albie, poduri, constructii hidrotehnice (statii pompare, dane, terminale petroliere, dane incarcare-descarcare cariera, dane incarcare-descarcare cereale, lucrari de aparare maluri, diguri, lucrari de consolidare maluri sau alte lucrari care pot influenta morfologia albiei, regimul hidraulic cu efecte in timp pentru desfasurarea navigatiei, scurgerea ghetii)

 • 433 euro/aviz

15. Eliberarea avizului pentru punct izolat

 • 124 euro/aviz

16. Eliberarea de situatii statistice cu date hidrometeorologice (cote, adancimi, temperaturi, gheata)

 • 0,11 euro/port x an

17. Tarife pentru stationarea in danele regiei conform Hotararii Consiliului de Administratie al AFDJ-RA Galati din 24.09.2015

Nave maritime 13,5 euro/nava x zi
Nave fluviale   4,5 euro/nava x zi
Nave de agrement sau nave care stationeaza la mal protejat   2,5 euro/nava x zi
Pontoane 100 euro/luna