ANUNT

RA AFDJ GALATI a demarat astazi, 01.09.2021 procedura de consultare cu privire la Normele de fundamentare a tarifelor ce vor fi practicate incepand cu data de 01.01.2022
Operatorii economici interesati pot trimite prin email sau in scris, propuneri/observatii privind textul normelor de fundamentare a tarifelor, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.
Persoana responsabila pentru relatia cu operatorii economici, cu privire la elaborarea si consultarea normelor de fundamentare a tarifelor practicate de RA AFDJ GALATI este Cosmina Bocaniala din cadrul Serviciului Comercial Urmarire Contracte, adresa email: secretariat@afdj.ro, bocaniala.cosmina@afdj.ro, nr. tel. 0236460016, interior 208. Operatorii economici interesati pot solicita prin email sau in scris, punerea la dispozitie a normelor de fundamentare a tarifelor.
In primele 5 zile lucratoare de la publicarea prezentului anunt, operatorii economici interesati au posibilitatea de a solicita Administratiei, organizarea unei dezbateri pentru consultari cu privire la normele de fundamentare a tarifelor supuse consultarii.
Consultarea va fi organizata de RA AFDJ Galati in interiorul termenului de 15 zile lucratoare de la publicarea anuntului.

Bine ati venit!

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, este persoana juridica romana si functioneaza ca regie autonoma sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile HGR 492/2003, cu conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte. AFDJ Galati indeplineste functia de autoritate de cai navigabile pe sectorul romanesc al Dunarii de la intrarea in tara la km 1.075 pana la iesirea in Marea Neagra, pe bratul Sulina, in rada Sulina, pe bratele navigabile ale Dunarii, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe bratul Chilia cu bratele secundare, pe bratul Sfantul Gheorghe cu canalele de rectificare si pe bratele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunarea Veche. In calitatea sa de autoritate de cai navigabile si in conformitate cu prevederile Conventiei despre regimul navigatiei pe Dunare, AFDJ Galati are ca obiect de activitate asigurarea adancimilor minime de navigatie prin dragaje de intretinere, asigurarea semnalizarii costiere si plutitoare, efectuarea de masuratori topohidrografice, efectuarea de lucrari de constructii si reparatii constructii hidrotehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie, asigurarea efectuarii pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunarii cuprins intre rada Sulina si Braila si in porturile situate pe acest sector, punerea la dispozitia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum si ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Covid-19 Coronavirus

Conducerea Regiei Autonome AFDJ Galati va doreste navigare placuta!