Audiente

Program de audiente director general:

Luni: 10:00-11:00, exceptie facand situatiile in care zilele de luni sunt nelucratoare.

ACORDAREA AUDIENȚELOR DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL AL A.F.D.J-R.A GALAȚI

 • La nivelul AFDJ RA Galaţi, activitatea de acordare a audienţelor este realizată de reprezentant legal al regiei, respectiv Directorul General.

 • Audienţele se acordă în funcție de agenda de lucru a Directorului General, în baza aprobării cererii solicitantului și a programării audienței.

 • Programul de acordare a audienţelor, la nivelul administraţiei, se desfășoară de regulă în zilele de luni, între orele 10.00-11.00.

 • Cererea solicitantului de primire în audienţă trebuie să conţină elementele minime şi necesare, iar modelul acesteia cuprinde pe verso și formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi completat de către solicitant concomitent cu cererea.

 • Formularul de cerere se va pune la dispoziţie solicitanţilor de către Registratura administrației sau se poate procura, prin descărcare, de aici .

 • Cererile solicitanţilor se pot depune personal la registratura de la sediul central al administraţiei sau se pot transmite de către solicitanți, prin fax/email/poștă, după caz.

 • Solicitantul va fi contactat telefonic sau prin e-mail, în funcţie de datele de contact furnizate în cerere, de către acesta, de către serviciul de specialitate din cadrul regiei, pentru a i se comunica informaţii cu privire la aprobarea cererii de acordare a audienţei, precum şi datele referitoare la ziua şi ora în care a fost programat pentru acordarea acesteia.

 • Solicitantul se va prezenta la punctul de control-acces de la sediul regiei din Galaţi, str.Portului nr.32, în ziua şi la ora stabilită pentru acordarea audienţei, cu actul de identitate, respectând reglementările interne şi menţionând că are programare în vederea primirii în audienţă de către directorul general al regiei.

În cazul în care nu se aprobă cererea de acordare a audienţei, solicitantului i se vor comunica motivele obiective pentru care nu s-a aprobat respectiva cerere, prin orice mijloace, funcție de datele de contact precizate de acesta.

MĂSURĂ TEMPORARĂ PRIVIND ACORDAREA AUDIENȚELOR DE CĂTRE CONDUCEREA A.F.D.J.-R.A. GALAȚI, ÎN CONDIȚIILE EVOLUȚIEI RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI ( COVID-19 )

 • AFDJ RA Galaţi, asigură accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informații de interes public, în temeiul și condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 și H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • Activitatea de acordare a audiențelor este realizată exclusiv de către Directorul General, în calitatea sa de reprezentant legal al regiei.

 • Audiențele se acordă doar în baza aprobării cererii solicitantului de către Directorul General și a programării acestora, cu respectarea dispozițiilor interne, cu mențiunea faptului că cererea solicitantului va fi însoțită de o justificare detaliată a solicitării ce formează obiectul audienței, în vederea aprobării, respectiv a programării acesteia, după caz.

 • Decizia de acordare sau neacordare a audienței solicitantului, prin prezentarea acestuia, aparține exclusiv Directorului General, aceasta fiind comunicată prin orice mijloc.