Tarife pentru prestatii diverse

Pentru anul 2022

1. Tarife de stationare in dane

Nr.

Crt.

Denumire tarif Tarif 2022 Unitate de masura
1 Tarif stationare constructii plutitoare in dane 90,5 euro/luna
2 Tarif stationare nave maritime in dane 12,8 euro/nava/zi
3 Tarif stationare nave fluviale in dane 4,3 euro/nava/zi
4 Tarif stationare nave de agrement in dane sau nave care stationeaza la cheu 1,6 euro/nava/zi

2. Tarife diverse

Nr.

Crt.

Denumire tarif Tarif 2022 Unitate de masura
1 Tarif pentru eliberarea de informații hidrometeorologice în vederea obținerii certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț si Industrie 18 euro/port x an
2 Tarif pentru eliberarea de situații centralizatoare date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) 23 euro/port x an
3 Tarif pentru acordarea de aviz pentru case de vacanță 130 euro/aviz
4 Tarif pentru  eliberarea  avizului de extracții produse de balastieră 513 euro/aviz
5 Tarif pentru eliberarea avizului pentru stabilirea și aprobarea locurilor pentru deversarea materialului dragat, pentru lucrări legate de bazine portuare, canale de legătură, canale și guri de deversare, bazine plutitoare, baze de agrement, amenajări piscicole în albia Dunării, stabilirea și aprobarea punctelor de trecere bacuri (mal-mal) 385 euro/aviz
6 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări legate de stabilirea amplasamentului pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje și dispozitive plutitoare 247 euro/aviz
7 Tarif pentru eliberarea avizului pentru lucrări de subtraversare sau supratraversare albie, poduri, construcții hidrotehnice adiacente albiei (stații pompare, dane și terminale petroliere, dane încărcare – descărcare cariera, dane încărcare – descărcare cereale), lucrări de apărare maluri, diguri, lucrări de consolidare maluri sau alte lucrări ce pot influenta morfologia albiei, regimului hidraulic cu efecte în timp pentru desfășurarea navigației, scurgerea gheții 513 euro/aviz
8 Tarif pentru eliberarea avizului pentru punct izolat 174 euro/aviz
9 Tarif pentru eliberarea de situații statistice (istorice) date hidrometeorologice (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) diverse perioade mai mari de 1 an (ex.: 10 ani, 50 ani, etc.) 0,13 euro/port x an
10 Tarif aplicat la extracția produselor de balastieră pentru compensarea efortului suplimentar depus de Administrație prin dragajul la punctele critice de pe Dunărea fluvială 1,94 euro/tona
11 Tarif pentru executarea de masuratori cu nava de tip Donaris 354 euro/km2
12 Tarif pentru prelucrarea datelor rezultate in urma  masuratorilor executate cu nava de tip Donaris 1552 euro/km2
13 Tarif pentru masurare cu sonda ultrason pentru un punct 9 euro/punct

 

Pentru anul 2021

Tarife diverse

Nr. Crt. Denumire tarif Tarif 2021 Unitate de masura
1 Tarif   pentru eliberarea de informații hidrometeorologice în vederea obținerii   certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț si Industrie 19 euro/port x an
2 Tarif   pentru eliberarea de situații centralizatoare date hidrometeorologice (cote,   adâncimi, temperaturi, gheață) 25 euro/port x an
3 Tarif   pentru acordarea de aviz pentru case de vacanță 133 euro/aviz
4 Tarif   pentru eliberarea avizului de extracții produse de balastieră 527 euro/aviz
5 Tarif   pentru eliberarea avizului pentru stabilirea și aprobarea locurilor pentru   deversarea materialului dragat, pentru lucrări legate de bazine portuare,   canale de legătură, canale și guri de deversare, bazine plutitoare, baze de   agrement, amenajări piscicole în albia Dunării, stabilirea și aprobarea   punctelor de trecere bacuri (mal-mal) 395 euro/aviz
6 Tarif   pentru eliberarea avizului pentru lucrări legate de stabilirea   amplasamentului pentru pontoane de acostare, flotoare sau alte utilaje și   dispozitive plutitoare 264 euro/aviz
7 Tarif   pentru eliberarea avizului pentru lucrări de subtraversare sau   supratraversare albie, poduri, construcții hidrotehnice adiacente albiei   (stații pompare, dane și terminale petroliere, dane încărcare – descărcare   cariera, dane încărcare – descărcare cereale), lucrări de apărare maluri,   diguri, lucrări de consolidare maluri sau alte lucrări ce pot influenta   morfologia albiei, regimului hidraulic cu efecte în timp pentru desfășurarea   navigației, scurgerea gheții 527 euro/aviz
8 Tarif   pentru eliberarea avizului pentru punct izolat 211 euro/aviz
9 Executare   de masuratori cu nava tip Donaris(la acest tarif se va adauga tariful de   functionare al navei) 311 euro/km patrat
10 Prelucrarea   datelor rezultate in urma masuratorilor executate cu nava Donaris 1531 euro/km patrat
11 Măsurarea   cu sonda ultrason a unui punct de sudură 8 euro/punct
12 Tarif   aplicat la extracția produselor de balastieră pentru compensarea efortului   suplimentar depus de Administrație prin dragajul la punctele critice de pe   Dunărea fluvială 1,73 euro/tona
13 Tarif   pentru eliberarea de situații statistice (istorice) date hidrometeorologice   (cote, adâncimi, temperaturi, gheață) diverse perioade mai mari de 1 an (ex.   : 2 ani, 5 ani, 10 ani, 50 ani, etc.) 0,14/port   x an euro

Tarife de stationare in dane

Nr. Crt. Denumite tarif Tarif 2021 Unitate de masura
1 Tarif stationare constructii plutitoare in dane 95 euro/luna
2 Tarif stationare nave maritime in dane 13,5 euro/nava/zi
3 Tarif stationare nave fluviale in dane 4,5 euro/nava/zi
4 Tarif stationare nave de agrement in dane sau nave care stationeaza la cheu 1,5 euro/nava/zi

Tarife de baza pentru stabilirea chiriilor pentru locuinte, conform HGR 310/2007

Nr. Crt. Categoria suprafetelor Tarif de baza (lei/mp)
1 Suprafata locuibila 0.84
2 Suprafata antreu, tinda, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera baie, WC 0.34
3 Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spalatoriilor, uscatoriilor 0.19
4 Suprafata garajelor 1.27
5 Suprafata dotarilor speciale : piscina, sauna, sera, crama, si altele asemenea 1.27
6 Suprafata anexelor gospodaresti aferente locuintelor din mediul rural 0.02
7 Curte si gradina 0.03

 

Aceste tarife aplicate la categoria suprafetei si numarul de metri patrati se inmultesc cu 2,5 motivat de faptul ca aceste locuinte sunt in zona A a orasului Sulina, in conformitate cu OUG 40/1999. In cazul in care chiriasul nu este salariat al Administratiei chiria se va majora cu 30%, in conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie nr.31404/29.11.2006